دانلود با حجم4مگ لینک مستقیم  نوحه خوان:کربلایی مهدی آخوندزاده

منتشر نشده


رو بسوی خیمه ها زینب شتابان می رود

در میان دود و آتش اشکریزان می رود

ذکر طفلان حرم صد آه و واویلا شده

هریکی از خیمه ای سوئی هراسان می رود

آنچنان روی سوی آتش راه زینب می رود

گوئیا دخت علی سوی گلستان می رود

گوئیا ساحل ندارد هیچ این دریای غم

کودکی هر سو روان آتش بدامان می رود

آتش اندر خیمه آل عبا افکنده خصم

مضطراب زینب بدنبال یتیمان می رود

قحطی آب است لب تشنه همه اهل حرم

از تن آنان تو گویی از عطش جان می رود

مانده زین العابدین تنها میان خیمه ای

عمه اش بالین آن بیمار نالان می رود

آتشی که درب بیت و خانه ی زهرا بسوخت

تا خیام آل پیغمبر فروزان می رود

وای آن بانو که بد نور دل و زیب پدر

در غل و زنجیر کین با آل سفیان می رود

بی کس و بی مونس و بی یاور بی غمگسار

روبسوی کوفه با خیل اسیران می رود.

نواساز و نوحه سرا :کربلایی مهدی آخوندزاده 

قرارنگرفته